MMA

ลวดเชื่อมไฟฟ้า Zika

admin อ, 01/26/2016 - 16:52

ZIKA

 

ก่อตั้งในปี 1950 ผลิตลวดเชื่อมหลากหลายรูปแบบและครบครันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดเชื่อมไฟฟ้าและลวดเชื่อมไฟฟ้าสำหรับตัดเซาะร่อ

Zika

admin อ, 01/26/2016 - 10:53

ZIKA

 

ก่อตั้งในปี 1950 ผลิตลวดเชื่อมหลากหลายรูปแบบและครบครันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดเชื่อมไฟฟ้าและลวดเชื่อมไฟฟ้าสำหรับตัดเซาะร่อ